Veranderingen Am-B-Care 2019

Wat veranderd er in 2019 bij Am-B-Care

Allereerst gaan de tarieven voor de fysiotherapie en de sportmassages omhoog.
De sport massages gaan met 2,5 euro omhoog en de fysiotherapie gaat met 5 euro omhoog. Dit lijkt misschien heel veel, maar afgelopen 3 jaar heeft Am-B-Care nooit de tarieven verhoogd. Vandaar dat het nu ineens veel lijkt. Echter nog steeds zit Am-B-Care qua prijzen onder het gemiddelde tarief, wat normaal gesproken wordt berekend.

Wat Am-B-Care ook graag duidelijk maakt zijn de verschillen tussen de tarieven die worden berekend naar de patiënt en de tarieven die worden berekend naar de zorgverzekeraar. In feit zijn de tarieven hetzelfde, echter vergoed een verzekeraar maar een vastgesteld bedrag. Als het tarief van Am-B-Care dan hoger ligt, zou u normaal gesproken dit verschil als eigen bijdrage moeten betalen. Deze oneerlijke tarieven van de zorgverzekeraar wil Am-B-Care liever niet verhalen op de patiënt. Vandaar dat u nooit een eigen bijdrage betaald. Dit houdt echter wel in dat u bij een overzicht van de zorgverzekeraar lagere tarieven zult zien staan, dan u individueel zou betalen bij onverzekerde zorg.

Mocht u afgelopen jaar de fysiotherapie nog een beetje gevolgd hebben, dan zult u misschien weten dat de oneerlijke tarieven en hoge opgelegde werkdruk vanuit de zorgverzekeraars een continue strijd is geweest in ons vakgebied. De grote macht van de zorgverzekeraars is ook amper te bevechten als beroepsgroep. Het faillissement van een geheel ziekenhuis is een heel duidelijk voorbeeld van de macht van zorgverzekeraars in Nederland.
De enige manier waarop wij als beroepsgroep een signaal af kunnen geven is het niet tekenen van contracten. Zodoende heeft ook Am-B-Care een bewuste keuze gemaakt in het NIET tekenen van een aantal contracten. Voor u als patiënt vervelend, omdat u de zorg zelf moet voorschieten en achteraf niet de volledige 100% terug krijgt.
Hopelijk heeft u hiervoor wel begrip, want m.i. is dit de enige manier om een verandering teweeg te kunnen brengen in de machtspositie van de zorgverzekeraar.

In 2019 heeft Am-B-Care dan WEL contracten met:
VGZ groep: Unive, VGZ, IAZ, UMC
Achmea groep: Zilveren Kruis, Avero Achmea, FBTO, Interpolis, Aevitae
DSW groep: DSW, StadHolland, InTwente, ASR
ONVZ groep: ONVZ, VVAA, PNO zorg
De Friesland

Am-B-Care heeft in 2019 GEEN contracten met:
CZ
OHRA
Delta Loyd
Menzis
Caresq
Salland
ENO
Zorg en Zekerheid
Anderzorg
HEMA

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *