Betalingsvoorwaarden

  1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
  2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, worden in rekening gebracht.
  3. Voor het betalen van uw rekening geldt een betalingstermijn van 14 dagen.
  4. U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL73ABNA 0497282550 ten name van Am-B-Care te Alkmaar. Vermeld bij (elektronische) betaling altijd het betalingskenmerk.
  5. Indien de volledige betaling niet binnen 14 dagen na de factuurdatum is ontvangen, ontvangt u een aanmaningsbrief. Deze aanmaning geldt ook als ingebrekestelling.
  6. De aanmaningsbrief stelt u in de gelegenheid om het factuurbedrag binnen 14 dagen aan ons te voldoen.
  7. Indien niet binnen 14 dagen na de datum van de aanmaningsbrief uw betaling ontvangen is, bent u in verzuim. Vanaf dat moment worden er kosten in rekening gebracht. De extra kosten zijn een percentage van het notabedrag met een minimum van € 40,00 plus de wettelijke consumentenrente.
  8. Uw betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom.
  9. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening.

SmallLogo